Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - pthchiratchaya

Pages: [1]
1
กระบอกลูกสูบลม กระบอกสูบนิวเมติกส์ อุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลม
กระบอกลมนิวเมติกส์, กระบอกสูบนิวเมติกส์ (Pneumatics Air Cylinder) หรือเรียกอีกชื่อว่า Actuator อุปกรณ์ที่ใช้ลมทำให้ก้านกระบอกลม เคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรง หรือหมุน 90, 180, 270 หรือ 360 องศา อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกลในรูปแบบของการเคลื่อนที่ โดยแบ่งตามลักษณะการทำงานหรือการเคลื่อนที่ได้ 3 ประเภท


กระบอกลูกสูบลม (Cylinder) ทำงานตามแนวเส้นตรง

กระบอกลม (Air Cylinder) ทำงานตามแนวเส้นรอบวง

กระบอกลมนิวเมติกส์ทำงานแบบพิเศษ (Special Actuator)

กระบอกสูบ, กระบอกลมนิวเมติกส์ แต่ละชนิด จะมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ เราจำหน่ายกระบอกลม ราคาถูก


- QGBQ series cylinder (กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน SDPC)

- Standard Guide cylinder (กระบอกลมขนาดเล็ก SDPC)

- SDA Series Compact Cylinder (กระบอกลม แบบคอมแพ็ค)

- TN Series Dual Rod Cylinder ( กระบอกลม แบบแกนคู่ SDPC )

สอบถามรายละเอียดสินค้าและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณ เกรียงศักดิ์ สาคร 08-888-666-89

Id Line: ton_william

บริษัท นิวม่า ซิสเต็มส์ จํากัด

119 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 

โทร: 02-932-0368, 02-538-2853, 02-935-9715

โทรสาร: 02-932-0370
มือถือ: 088-886-6689
E-mail: [email protected]
Website: กระบอกลม]https://www.[url=https://www.xn--12ca8e3aho8cwa.com]กระบอกลม.com[/url]
 
Website: https://www.xn--12ca8e3aho8cwa.com
[/size]
Keyword:                    กระบอกลม                    กระบอกลมนิวเมติกส์                    กระบอกสูบนิวเมติกส์

Pages: [1]