สอนเฟสบุ๊ค Katostock

  • 173 Replies
  • 4384 Views
สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #165 on: April 06, 2021, 10:42:32 am »

นิด้าช่วยนักเรียนทุนมีอาชีพจริง Awesome พัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนให้มีอาชีพจริง เดินหน้าทุนนวัตกรรมอุดมศึกษาสร้างคนสร้างโอกาสหลังรุ่นพี่ประสบความสำเร็จ นำความรู้ไปพัฒนาสร้างรายได้เมื่อวันที่ 6 เมษายนผู้สื่อข่าวรายงาน. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือการศึกษานอกโรงเรียน. จัดโครงการ“ สร้างคนสร้างโอกาสสร้างงานด้วยทุนนวัตกรรมอาชีพขั้นสูง” ให้กับนักเรียนทุนนวัตกรรมอาชีพขั้นสูงโดยมีผศ. คณะอนุกรรมการทุนการศึกษาอาชีวศึกษาเป็นประธาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ตามโครงการนวัตกรรมของนักเรียนอาชีวศึกษา. รุ่นแรกและระดับปวส. ระดับอาชีวศึกษาจาก 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเพื่อเข้าร่วมโครงการนิเทศรายบุคคลเพื่อเตรียมก้าวออกจาก Safety Zone และเข้าสู่โลกแห่งการทำงานไปพร้อม ๆ กันเพื่อรวมโอกาสในการทำงานในกองทุนนอกระบบ ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆพร้อมสรรหาผศ. ศ. ดร. พันธุ์เพชรกล่าวว่าทุนการศึกษานวัตกรรมไฮเทคเติมเต็มความฝันของเด็ก ๆ โดยนักเรียนทุนส่วนใหญ่ในภาคเหนือตอนบนในพื้นที่ดอนและกลุ่มชาติพันธุ์ ในครอบครัวเกษตรกรรมที่ในอดีตนักเรียนทุนทุกคนใฝ่ฝันที่จะสานต่ออาชีพของครอบครัวเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากปัจจัยหลายประการรวมถึงการขาดโอกาสทางการศึกษาทุนการศึกษาและความรู้ที่จะนำไปใช้ความฝันจึงเลือนหายไป แต่เมื่อโครงการเกิดขึ้นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้จากนักวิชาการและผู้มีประสบการณ์ รวมถึงโอกาสทางการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางนวัตกรรมผ่านโครงการการศึกษานอกโรงเรียนธุรกิจของครอบครัวจำนวนมากหมดหวังซึ่งบางส่วนนำความรู้ไปสู่การเลี้ยงหมู เปิดร้านกาแฟสร้างแบรนด์จากยอดดอยหรือ slotxo เปิดร้านอาหารฟิวชั่นที่มีวัตถุดิบในท้องถิ่นคาดหวังอนาคตที่สดใสสำหรับคนรุ่นใหม่และกลับมาแบ่งปันประสบการณ์ที่คนรุ่นหลังตั้งความหวังไว้ เพื่อตามความฝันและพร้อมที่จะกลับมาทำประโยชน์ให้กับสังคมหลักสูตรอาหารและโภชนาการวิทยาลัยเทคนิคลำพูนเปิดเผยว่าจากความร่วมมือกับนิด้าเราได้เห็นความมุ่งมั่นขององค์กรในการจัดหาพื้นที่ให้เด็กได้เรียนดีและมีความประพฤติ ดำเนินการตามความเหมาะสม แต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนต่อเพราะขาดทุนทรัพย์เพราะที่บ้านได้รับโอกาสทางการศึกษาอีกอย่างคือเบ็ดตกปลาและการสอน หาปลาอย่างไรให้มีความรู้และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลในอนาคตและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วยเพราะจิตสาธารณะเป็นรากฐานของชีวิตตั้งแต่ทำงานกับกศน. นอกโรงเรียนตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบันพบว่า NCM. เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาครูให้มีความพร้อมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการผลิตบุคลากรที่ดีของประเทศอีกด้วย

ที่มา : slot xo
สนใจติดต่อ : สล็อต

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #167 on: April 07, 2021, 10:25:00 am »

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #168 on: April 08, 2021, 05:00:26 pm »

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #169 on: April 09, 2021, 05:22:10 pm »

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #170 on: April 10, 2021, 01:42:59 pm »

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #171 on: April 11, 2021, 04:27:35 pm »

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #172 on: April 12, 2021, 02:33:26 pm »

สอนเฟสบุ๊ค Katostock
« Reply #173 on: April 13, 2021, 02:36:33 pm »