Kato Academy สอนการตลาดออนไลน์ [ฉบับนักธุรกิจ]

  • 87 Replies
  • 1924 Views
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ joker gaming สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมวังสระปทุมทรงเปิดงาน Thailand-Japan Student Science Fair 2020 ออนไลน์ผ่านสื่อเต็มรูปแบบถ่ายทอดสดโดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภร ณ ราชวิทยาลัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงยุติธรรม (สพฐ.) เป็นปีแห่งการจัดงาน งาน Thailand - Japan Student Science Fair 2020 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศและญี่ปุ่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวัฒนธรรมผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์และผลงาน กิจกรรมดังต่อไปนี้ ได้แก่ "การพัฒนานวัตกรรมและการสร้างมิตรภาพระหว่างเยาวชนไทย - ญี่ปุ่น" เพื่อสร้างอาคารสูงและเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนางานโดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 400 คนรวมถึงผู้บริหารครูและนักเรียนจาก 53 ชั้นนำ โรงเรียน. ในประเทศไทยและญี่ปุ่นโรงเรียนประดิษฐ์ 7 แห่งสถาบันโคเซ็น 7 แห่งโรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์ 7 แห่งโรงเรียนจุฬาภร ณ ราชวิทยาลัยและโรงเรียนสอนภาษา 29 แห่งในประเทศไทยรวม 124 กิจกรรมและการฝึกกระบวนการทำงานอย่างเข้มข้น การเรียนรู้ทางวิชาการของกิจกรรมการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้การเดินเรือนพรัตน์ผ่านระบบออนไลน์ ณ หาดราชมงคลหาดปากเมงเกาะลิบบาคำจังหวัดตรังและศิลปวัฒนธรรมผ่านการศึกษาดูงานออนไลน์กับโรงเรียนจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และวิทยาลัย (MOU) เป็นเว็บไซต์จัดหางานออนไลน์ระหว่างประเทศที่สำคัญสำหรับผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

ที่มา : joker gaming
สนใจติดต่อ : สมัครสมาชิกjoker gaming

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock