สอน Google ads by Kato Academy [ไม่เป็นไม่กลับ]

  • 85 Replies
  • 1807 Views
 
 
 
 
 

 Kato Academy [Marketing Media Prodction]
สอนการตลาดออนไลน์ สอนยิงโฆษณา Facebook Ads ตัวต่อตัว, Line OA, Chatbot, Website Salepage, Pixel Code, ยิงแอด Conversion
สอนผลิตสื่อโฆษณา สอนถ่ายรูป ตกแต่งรูป สอน Photoshopตัวต่อตัว , Lightroom, Illustrator, โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Premiere

หลักสูตร สอน Google Ads ตัวต่อตัว/กลุ่ม [พื้นฐาน-ขั้นสูง] [10.00-16.00น.] ไม่เป็นไม่กลับ
- พื้นฐานความสำคัญในการทำธุรกิจสินค้า/บริการ กับ Google Ads
- สอนการสมัคร และสอนจัดการระบบการเงิน ที่ถูกเรียกเก็บจาก Google Adwords
- การใช้คูปองส่วนลดมูลค่า 1,500 ของ Google Ads
- กลยุทธ์การยิงโฆษณาแต่ละประเภท ของ Google Ads แต่ละประเภท ที่เหมาะกับธุรกิจสินค้า/บริการ 
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญต่างๆ ของ Google Ads
- เทคนิคการนำเสนอราคาแข่งกับคู่แข่ง [Bidding Strategy] เพื่อให้ติดอันดับ
- การตั้งค่าและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
- ยิงโฆษณา SEM [Search Engine Optimize] เมื่อค้นหาบนหน้า Google ติดหน้าแรก
- วางแผนคีย์เวิร์ด ก่อนยิงโฆษณา[Keyword Planning]
- วิธีและเหตุผลที่ทำให้ตัวโฆษณามีราคาถูกลง
- การตั้งค่า ส่วนขยายไซต์ลิ้งก์, ไฮไลต์, การโทร, สถานที่ตั้ง, ราคา, โปรโมชั่น เพื่อจูงใจให้ปิดการขาย
- ยิงโฆษณา GDN [Google Display Network] 
- วิธีสร้างการรับรู้ ด้วย GDN [Google Display Network]
- ขนาดภาพสำหรับการยิงโฆษณา GDN [Google Display Network] ในรูปแบบต่างๆ ที่ควรรู้ทั้ง 22 แบบ
- ยิงโฆษณา Youtube Advertising & Gmail Advertising [การยิงโฆษณาบน Gmail]
- การสร้าง Youtube เพื่อใช้ในการยิงโฆษณา
- กลยุทธ์การนำเสนอสื่อโฆษณา ด้วย Youtube Ads & Gmail Ads
- การวางตำแหน่งที่จะยิงโฆษณา และการนำเสนอ ในYoutube Ads ในรูปแบบต่างๆ เช่น Non-skippable in-stream,  skippable in-stream ads, bumper ads or video discovery ads.
- Remarketing ด้วยการเก็บข้อมูล และยิงโฆษณากลับไปยังลูกค้าเพื่อสร้างการรับรู้
- การวิเคราะห์และ วัดผล เพื่อนำไปในการทำธุรกิจประเภทสินค้าและบริการ
- Workshop เพื่อศึกษาสินค้าหรือ วิเคราะห์สินค้าว่ามีส่วนไหนที่ควรพัฒนา
- ให้ทดสอบยิงโฆษณาจริง ทำจริงในทุกขั้นตอน*

หมายเหตุ :การสอนอาจจะเลยเวลาที่กำหนด เพื่อประโยชน์ของผู้ลงเรียน

Facebook :https://www.facebook.com/katostock
- สอนตัวต่อตัว / กลุ่ม / ออนไลน์
- หลังจบ สามารถโทรปรึกษาได้ตลอด
ประวัติผู้สอน
ตรี-ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โท-จิตวิทยาการสื่อสาร & โฆษณา
ประสบการณ์ด้านการตลาด-โฆษณา-ผลิต 20 ปี
ผลงานผู้สอนคลิก : https://katoacademy.weebly.com

วัตถุประสงค์ของผู้สอนในการเปิดสอน ?
1. ต้องการผลัดดันผู้ที่เรียน หรือผู้ประกอบการ นำเครื่องมือต่างๆมา สร้างผลงานใหม่ๆ หรือสินค้าใหม่ๆ
2. เพื่อต้องการให้ผู้เรียนในแต่ละคอส ได้คิดนอกกรอบ มากกว่าสิ่งที่มีอยู่ในโปรแกรมที่สอน
3. เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาองค์กร ด้วยระบบความคิดที่เป็นกระบวนการ


#สอนเฟสบุ๊ค #สอนเฟสบุ๊คตัวต่อตัว #สอนการตลาดออนไลน์ #สอนถ่ายรูป #สอนโฟโต้ช๊อป
#google ads

‘แนวร่วม มธ.’ ชวน น.ศ.ลงชื่อ ‘เรียกคืนค่าเทอม’ อย่างน้อย ร้อยละ 30 เหตุ มาตรการชดเชย ไม่ครอบคลุม-เพียงพอ ส่วน จุฬาฯ มีความเคลื่อนไหว นิสิตรวมตัว ส่งหนังสือถึงมหาวิทยาลัย พิจารณาค่าธรรมเนียมเอกสารแพงเกินจริง เมื่อวันที่ 20 มกราคม มีรายงาน ความเคลื่อนไหวการเรียกร้องในแวดวงมหาวิทยาลัย เริ่มจาก กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจ “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม – United Front of Thammasat and Demonstration” ถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ร่วมลง pussy888 ชื่อเรียกคืนค่าเทอม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยระบุว่า เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ ทำให้นักศึกษาไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์และสวัสดิการเหมือนปกติ อีกทั้งมาตรการชดเชยเบื้องต้นของทางมหาวิทยาลัย ที่คืนค่าเทอมนักศึกษาเพียง 1,500 บาทต่อคน และยังจำกัดเพียงกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีนั้น ไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุม ด้วยเหตุนี้กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกระดับการศึกษาร่วมลงชื่อเรียกคืนค่าเทอมนักศึกษาเป็นเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของค่าเทอมที่นักศึกษาได้ทำการชำระไป ส่วนความเคลื่อนไหว การเรียกร้องของนิสิตจุฬาฯ วันนี้ สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้โพสต์ข้อเขียนร้องเรียน เรื่อง จุฬาฯ เก็บค่าธรรมเนียมเอกสารสำคัญแพงเกินความจำเป็น? โดยระบุว่า สำหรับบัณฑิตหรือนิสิตที่ต้องการฝึกงาน อาจต้องจ่ายค่าเอกสารสำคัญที่ใช้ในการสมัครสูงถึง 500 บาทหรือมากกว่านั้น

ที่มา : pussy888
สนใจติดต่อ : สมัครสมาชิกpussy888

สอน google ads ตัวต่อตัว
www.facebook.com/katostock

สอน google ads ตัวต่อตัว
www.facebook.com/katostock

สอน google ads ตัวต่อตัว
www.facebook.com/katostock

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้น pussy888 พื้นฐาน (O-NET) วิชาการ 2563 ตามหนังสือสำนักการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ศ ธ 04004 / ว 50 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 รายละเอียด ตามลำดับที่กระทรวงทหารได้ประกาศเกี่ยวกับหลักการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ให้ผู้เรียนในระดับชั้นเรียนปีที่ 6 และระดับชั้นระดับปีที่ 3 ของสถาน ศึกษาในกำกับของกระทรวงการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามความสมัครใจโดยให้ถือเป็นสิทธิโดยเฉพาะของนักเรียนตั้งแต่ปี 2563 ไปโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ส่งประกาศกระทรวงโปรแกรมดังกล่าวให้เช่าซื้องานของท่านแล้วนั้นเพื่อให้การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปในคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานขอแจ้งขั้นตอนการทำงานสำหรับย่องานในหน่วยงานของกระทรวงทหารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดรับกับประกาศกระทรวงธรรมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นดาวปีที่ 6 ยังคงการอยู่ ในปีการศึกษา 2563 เนื่องจากในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษา 2564 เฉพาะรอบ ADMISSION 3 และ 4 ยังคงใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นส่วนผสมในการเรียนอยู่ แต่ยังมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ TCAS รอบอื่น ๆ เช่นรอบ 1 และ 2 หรือรอบสุดท้ายที่ไม่ต้องใช้ผลการทดสอบ O-NET ดังนั้นอาจมีผู้เรียนบางส่วนที่จำเป็นต้องมีผลการทดสอบ O-NET โดยกระทรวงธรจะได้ประสานกับที่ประชุมขอบแห่ง ประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อหาแนวทางระบบการเดินสาย TCAS ที่ไม่ต้องใช้ผลการทดสอบ O-NET ในวิทยาลัย 2565 ต่อไป

ที่มา : pussy888
สนใจติดต่อ : สมัครสมาชิกpussy888

สอน google ads ตัวต่อตัว
www.facebook.com/katostock

สอน google ads ตัวต่อตัว
www.facebook.com/katostock

สอน google ads ตัวต่อตัว
www.facebook.com/katostock

สอน google ads ตัวต่อตัว
www.facebook.com/katostock

สอน google ads ตัวต่อตัว
www.facebook.com/katostock

สอน google ads ตัวต่อตัว
www.facebook.com/katostock

สอน google ads ตัวต่อตัว
www.facebook.com/katostock

สอน google ads ตัวต่อตัว
www.facebook.com/katostock

สอน google ads ตัวต่อตัว
www.facebook.com/katostock