Epson F6330 เครื่องพิมพ์งานวับลิเมชั่นที่เค้าว่ากันว่ายอดเยี่ยม

  • 64 Replies
  • 1096 Views
เป็นเครื่องพิมพ์ซับที่มีระบบซอฟแวร์ที่เยี่ยมยอดจัดวางงานง่ายที่สุด

ได้รับการรับรองจาก oeko-tex ส่งออกได้สบาย

ได้รับการรับรองจาก oeko-tex ส่งออกได้สบาย

มีประกัน2ปี ทุกชิ้นส่วนไม่เว้นแม้แต่หัวพิมพ์

มีระบบ Takeup rell ที่สัมพันกับตัวคลายแกนกระดาษ

เป็นเครื่องพิมพ์ซับที่มีระบบซอฟแวร์ที่เยี่ยมยอดจัดวางงานง่ายที่สุด

ได้รับการรับรองจาก oeko-tex ส่งออกได้สบาย

ได้มาตรฐานจากประเทศยี่ปุ่น ดันๆ

มีระบบ Takeup rell ที่สัมพันกับตัวคลายแกนกระดาษ

ได้มาตรฐานจากประเทศยี่ปุ่น ดันๆ

มีระบบ Takeup rell ที่สัมพันกับตัวคลายแกนกระดาษ

เป็นเครื่องพิมพ์ซับที่มีระบบซอฟแวร์ที่เยี่ยมยอดจัดวางงานง่ายที่สุด

แบรนด์แรก ที่มีขนาด 44 นิ้ว แล้วยังมีเมนูภาษาไทย

ได้มาตรฐานจากประเทศยี่ปุ่น ดันๆ

มีระบบ Takeup rell ที่สัมพันกับตัวคลายแกนกระดาษ