TOYOTA และ LEXUS

  • 0 Replies
  • 36 Views
*

Hot01

  • **
  • 90
    • View Profile
TOYOTA และ LEXUS
« on: December 08, 2020, 04:05:14 pm »
ใช้เช่าไม่ต้องซื้อ ทำความเข้าใจบริการเช่ารถ KINTO จาก TOYOTA และ LEXUSการซื้อรถในรูปแบบใหม่ที่ใช้ลักษณะของการทำสัญญาเช่าซื้อ ถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการเลือกใช้รถยนต์ บริการเช่ารถ Kinto Pussy888 จาก Toyota พุซซี่888 เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้ใช้รถยนต์ พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การเช่าซื้อรถแบบใหม่ผ่าน Digital Platform สล็อตออนไลน์ ที่มีความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นระหว่างพันธมิตรของ Toyota เกมยิงปลา  เพื่อเพิ่มการซื้อรถยนต์ในรูปแบบใหม่ หรือ New Buying Experience ดาวน์โหลด โดยมีเทคโนโลยีและบริการดิจิตอล ที่จะเชื่อมการขับใช้งานในชีวิตประจำวัน